header
חברות השמה להייטק
 

תחום ההייטק נחלק לתתי קטיגוריות ולמקצועות משנה שבהם יוכלו אנשים רבים למצוא את הכיוון המתאים להם ולהתברג בשוק ההייטק הכולל את מגוון מקצועות המיחשוב והאינטרנט. עקב כך, ישנם בעלי מקצועות חופשיים אשר מוצאים לנכון לבצע הסבה מקצועית לתחום ההייטק, לשנות כיוון מקצועי ולאחר מכן לפנות לחברה העוסקת בתחום השמה להייטק, במטרה למצוא עבודה מתאימה למקצוע החדש שרכשו.
 
גם בעלי מקצוע אשר עיסוקם העיקרי אינו מיחשוב משתמשים במחשב כצורך הכרחי בעבודתם ובהדרגה מוצאים כי יוכלו לעבוד בתחום, בין אם כשכירים או כעצמאים. לדוגמא: ישנם כתבים ועיתונאים רבים במערכות העיתונים הגדולים אשר מנהלים גם טור אינטרנטי נפרד או עובדים כעצמאים ככותבי תוכן שיווקי עם לקוחות משלהם. כך הם יוצאים נשכרים משלושה אספקטים שונים: שמירה על המוניטין הקיים שלהם, חשיפה בפני קהל שחלקו אינו קונה עיתון מודפס ובנוסף עיסוק בתחום החביב עליהם: כתיבה.
 
העיקרון הנ"ל רלוונטי לא רק בתחום המדיה. תחום השמה להייטק מאגד בתוכו מספר רב של דיסציפלינות המאפשרות לאבחן אצל בעלי מקצועות שונים פוטנציאל להשתלבות מוצלחת בחברת הייטק זו או אחרת, בהתאם לנטיותיו וכישוריו של המועמד לעבודה. חברת השמה טובה המתמחה בתחום ההייטק יודעת לברור את האלמנטים הרצויים לעבודה בהייטק ומאתרת בחוכמה מועמדים עם יכולות רצויות לחברות הפונות אליהן להשמה להייטק. תהליך האיתור יכול לכלול שאלון אינטרנטי לבחינה עצמית של המועמד, פנייה לבוגרים מצטיינים של קורסי הסבה מקצועית להייטק וכדומה. עצם הפנייה היזומה מצד חברות ההשמה  אל בוגרים של קורסי הסבה להייטק, נוסכת ביטחון במועמד ומגדילה את סיכוייו להצליח בריאיון העבודה אצל המעסיק המיועד.
 
מהסיבות  הנ"ל מומלץ למחפשי עבודה אשר עברו הסבה לתחום ההייטק לפנות לחברות השמה להייטק, המתמקדות בתחום ספציפי זה ויכולות לסייע הן בכלים בקבלה לעבודה והן בהסתגלות לסביבת עבודה קצת שונה מזו הקודמת.