header
השמה לחו"ל
 

ישנם לא מעט ישראלים הסבורים כי מעבר לים התמורה גבוהה יותר לתפוקה אותם הם נותנים מדי יום ולכן הם תרים אחר מישרה בחו"ל. אין הכוונה דווקא למכירות או מישרת שירות, אלא אף בעלי מקצועות חופשיים כמו רואה חשבון או רופא, המעוניינים להשתכר יותר לרווחתם ולרווחת משפחתם. ישנם גם כאלה המעוניינים לעבור לגור בחו"ל לא ממניעים פיננסיים אלא דווקא חברתיים – שינוי אווירה ודרך חיים.
 
כך או כך, חברת השמה לחו"ל באה לענות על צורך זה ולספק הן למעסיקים והן לעובדים הפוטנציאליים מענה מתאים, אשר יקדם אותם וישמש עבורם שדרוג משמעותי באיכות חייהם – וזאת לפחות המטרה.
אחד העקרונות המנחים בהשמה לחו"ל הוא ליווי העובד שהתקבל להתאקלמות מוצלחת במקום העבודה החדש. אין זה פשוט לעקור את כל סדרי החיים ולעבור למקום זר בארץ אחרת. ישנם אנשים שככל שיהיו מוכשרים מבחינה מקצועית, לא יוכלו לעבוד באופן תקין בגלל הגורם הסביבתי השונה, בגלל שמדובר בתרבות אחרת ובנורמות אחרות מאלה שהם רגילים אליהם. למרות שתהליך הסינון עצמו מנפה את אלה שלא יתאימו לארגון המיועד – כאן יש לבדוק האם מאפייני האישיות של אותו מועמד עולים בקנה אחד עם התכונות הדרושות לעובד בארץ היעד והאם ישכיל להתמודד עם המעבר בהצלחה.
 
הודות לקשרים ענפים עם חברות ומעסיקים ידועים בעולם, חברת השמה לחו"ל מציעה מגוון רחב של מישרות בחו"ל המתאימות לשלל לא מבוטל של עיסוקים, החל מהדרג הניהולי ועד לתפקידים אחרים. למשל נניח שעומדת על הפרק משרת עבודה בלונדון, לאחר תהליך התאמה מיוחד המבוסס על נוסחת סינון ומיון ייחודית, נבחרים כמה מועמדים אשר מתוכם, לאחר סבב ראיונות ואבחונים פסיכולוגיים, ייבחר העובד לתפקיד המוצע. אותו עובד יקבל כאמור מחברת ההשמה ייעוץ והכוונה באשר לדרכו בארגון, עוד לפני שהתחיל בו את יומו הראשון. הדבר יתרום לו וישמש זרז משמעותי בכל הנוגע להשתלבות מהירה של העובד בארגון.