header
השמת עובדי הייטק בחו"ל
 

בעת השמת עובדי הייטק בחו"ל, ישנן כמה נקודות חשובות עליהן חייבים לשים דגש, עקב הבדלי התרבויות בין מדינה למדינה וכן הקושי היחסי של המעבר לארץ אחרת.
השמת עובדי הייטק בחו"ל מתבצעת תוך כדי דאגה לכמה גורמים שלאו דווקא קשורים ישירות למישרה, אך מדובר בגורמים שיכשירו את הקרקע להיקלטות מוצלחת בעבודה.
 
אחד הגורמים שיש לדאוג להם הוא משפחתו של העובד – בן/בת הזוג והילדים;
כשעובד הייטק הינו בעל משפחה ומשובץ לעבודה בחו"ל כגון: עבודה בארה"ב , ברוב המקרים מדובר במעבר משותף של העובד עם משפחתו. במצב זה, תהליך השמת עובדי הייטק לחו"ל כולל גם השמה של בן/בת הזוג במישרה מתאימה, כדי לשמור על רצף תעסוקתי תקין ולמנוע התנגדות מצדם להשמה בפרט ולמעבר בכלל.

גורם נוסף ואקוטי הוא הילדים, שבעצם עוברים תהליך של ניתוק מסביבתם הידועה והמוכרת אל ארץ זרה, עם נורמות ועולם מושגים קצת שונה מזה הקיים בישראל. עבורם התהליך משמעותי יותר, שכן הם נמצאים בשלב עיצוב האישיות שלהם ויש לדאוג עבורם ל"נחיתה רכה" ככל האפשר בארץ היעד.

מאידך, הילדים לומדים שפה חדשה, דבר המהווה יתרון משמעותי – ישנן חברות אשר במקרים מסויימים מעבירות סדנאות, שיעורים פרטיים וימי גיבוש לילדי העובדים, על מנת להקל על העובד וכמובן להקל על הילדים.
 
השמת עובדי הייטק בחו"ל הוא תהליך מאורגן בקפידה, לפיו נבחנים מאפייני האישיות של המועמד עד להתקבלותו למישרה. כאשר הוא מתקבל, הוא מתוגמל בצורה משמעותית עבור המעבר; רוב המעסיקים לא יסתפקו בהענקת מכונית חברה בתהליך השמת עובדי הייטק בחו"ל. עפ"י רוב יתוגמל העובד בתנאים סוציאליים טובים, משכורת גבוהה משמעותית מהמשכורת הנהוגה בתפקיד מקביל בארץ וישנם לא מעט מעסיקים המעניקים אופציות או דיבידנדים בחברה לעובדים בתפקידים מסויימים העוברים לחו"ל, בעיקר לגבי מישרות בהייטק.