header
כח אדם בתל אביב
 

חלוקת המקומות בהם ניתן לעבוד במקצועות מסויימים בישראל היא חלוקה ברורה מאוד; בהיי טק ניתן למצוא עבודה גם בהרצליה, קרית גת ובשאר יישובי הפריפריה, אך כשמדובר במישרות בתחום התקשורת, העיתונאות, הפרסום וכדומה, ידוע הוא שמרבית העסקים הגדולים והנחשבים בתחום זה יושבים בתל אביב, דבר המושך לעבודה בעיר רבים מבני הפריפריה העוסקים בתחום זה או המעוניינים לעסוק בתחום. עובדה זו מראה נוכחות גבוהה של כח אדם בתל אביב, שאין לו ברירה אחרת אלא להתגורר בעיר לרגל עבודתו.
 
בעיה נוספת הקיימת בכל הנוגע לתעסוקה, היא העובדה שישנו אחוז לא קטן בציבור שאיבד את האמון גם בכלי התחבורה שנחשב בעיני רבים מן הפריפריה כפיתרון האולטימטיבי לנסיעה לתל אביב מהפריפריה – הרכבת. לאחר שביתות של עובדי הרכבת ותקלות חוזרות ונשנות במהלך קיץ 2011, התגבשה אצל ציבור מסויים התחושה כי יש צורך בפיתרון חדש, יציב וטוב יותר להגעה היומיומית לעבודה בתל אביב.
סיבה זו הביאה למצב בו ישנו כח אדם בתל אביב המתפשר על מגורים בתנאים שאינם הולמים את גילם ומעמדם, אך בשל חוסר פיתרון תחבורתי, נאלצים לחפש (ובמקרים רבים לא למצוא) דירה בתל אביב.
 
לדוגמה: עפ"י עיתון דה מארקר מתאריך 17/07/2011 , אחת ממפגיני האוהלים בתל אביב, עוזרת סוציאלית בת 40, נאלצת להתגורר עם שותפה בדירת שני חדרים בתל אביב וזאת עקב הקרבה ההכרחית למקום העבודה שלה. מבלי להיכנס למאבק זה ולהשלכותיו, נדמה כי ישנו ריכוז גבוה של כח אדם בתל אביב במקצועות מסויימים אשר מחייבים את העובד להתגורר בסמוך למקום העבודה.

ביכולתה של חברת השמה לתרום לפתרון בעיה זו; ישנה כבר מגמה של רילוקיישן מתל אביב למקומות אחרים בעולם ועבודה באותו מקצוע. פעולה זו אפשרית לאחר איתור חברת השמה העובדת עם חברות העוסקות בתחום מעבר לים. לחילופין, ישנם עובדים המבצעים הסבה מקצועית בארץ באמצעות פנייה לחברת השמה ישראלית. צעד זה הוא הרבה יותר דרמטי שכן במקרה זה יש ללמוד תחום אחר על כל מושגיו, אך לעתים אין ברירה והמצב מחייב נקיטת צעדים דרסטיים יחסית.