header
חברות השמת בכירים
 
 
כמעט בכל מקום עבודה, כאשר ישנו שינוי מבחינת הדרג הניהולי, ישנן חששות ותהיות של הכפופים לעובד החדש בנוגע לאספקטים שונים הקשורים לאופן המשך התנהלות המקום, הן מבחינת שינויים אפשריים שינהיג בתחום תפקידו והן בתחום יחסי האנוש בין הצדדים.
 
בחברה ישראלית מסויימת העוסקת בסחר אלקטרוני, החליט ראש מחלקת הפיתוח להיענות להצעת עבודה מפתה מצידו של ארגון גדול וידוע. ראש מחלקת הפיתוח העביר הודעה מוקדמת בצינורות המקובלים והחברה החלה בפרסום מודעות דרושים ופנייה לחברות השמת בכירים, על מנת לאייש את המישרה בזמן, שכן מטרת הגיוס היתה גם להספיק למצוא מחליף לראש מחלקת הפיתוח על מנת שתיווצר חפיפה מקצועית סדירה.
  
לאחר תהליך ראיונות שבוצע הן על ידי המנכ"ל (שהתעקש על מועמדים מחברות השמת בכירים) והן על ידי ראש מחלקת הפיתוח היוצא, נמצא מועמד מתאים שענה על מודעת דרושים שפרסמה החברה באחד מאתרי האינטרנט; המועמד היה בעבר בעלים של בית תוכנה וברזומה שלו היה הרבה ניסיון תעסוקתי בהתחומים הרלוונטיים בהם עוסקת מחלקת הפיתוח של החברה המראיינת לתפקיד.
 
למרות שראש מחלקת הפיתוח הנכנס היה מוכשר, בעל ניסיון רב וראייה לטווח רחוק, היו לו שתי בעיות עיקריות: האחת היתה קושי בהסתגלות למצבי לחץ והשניה היתה מחסום מסויים של שפה בתקשורת עם מחלקות אחרות בחברה; באחד מן המקרים היה עליו להסביר לצוות התמיכה את השימוש בתוכנה לתיקון באגים ואת היתרונות שהיא מביאה איתה, ללא הצלחה.

המסקנה המתבקשת היא שכישרון ושכל חריף אינו מספיק לעתים ויש צורך בהתאמה גם מבחינת האינטראקציה של הבכיר עם שאר הגורמים בחברה. חברות השמת בכירים לוקחות בחשבון לא רק את ההיבט המקצועי אלא גם את יחסי הגומלין בין הבכיר החדש לבין כלל הסובבים אותו.