header
איך להתגבר על קורות חיים דלים?
 

מוכשר\ת ושאפתן\ית אבל אין לך אסמכתא רשמית על זה? זה יכול להיות מאוד מאתגר ומתסכל להתקבל לעבודה טובה. למי ששואף למסלול קרייריסטי טוב ומעניין, אבל מסיבות כאלו ואחרות אין לו הרבה מה לכתוב בקובץ "קורות חיים", מצפה אתגר לא פשוט. אם לא רכשת השכלה גבוהה במסגרות פורמאליות (וכיום אפילו תואר ראשון, לבדו, לא תמיד מספיק על מנת לבדל אותך בשוק העבודה, בוודאי לא כשמדובר בתואר כללי); אם לא החזקת במשרות נחשבות ו\או עבדת בארגונים בולטים; אם לא זכית בפרסים או תעודות רשמיות, הרי שבקורות החיים נשאר לך בעיקר להעיד על עצמך ועל כישוריך. זה, למרבה הצער, לא מספיק כיום.
 
תקיעות מסוג זה, במיוחד בקרב אנשים מוכשרים עם שאיפות, יכולה להיות מאוד מתסכלת, ולהפוך למעין "מילכוד 22" (לא פונים אליך ממכרזים למשרות טובות כי אין לך קורות חיים עם רקורד של עבודה במשרות טובות וחוזר חלילה). בוודאי שהפיתוי "לזייף" בקורות החיים אינו משתלם ואינו מומלץ. מאידך לא לכל האנשים המוכשרים מתאימה השכלה אקדמאית ולא לכולם יש את הזמן והממון לעבור הכשרה מקצועית יוקרתית, ובוודאי שלא לכולם יש את המזל או הקשרים על מנת להיכנס לתפקיד נחשק שמהווה נקודת מישען להמשך הקריירה.
 
אבל ישנן בכל זאת דרכים להתגבר על המכשלה: הכשרות\הסבות מקצועיות מטעם לשכת התעסוקה הממומנות על ידי המדינה (לעיתים בתוספת דמי הבטחת הכנסה); הכשרות מקצועיות הממומנות חלקית או באופן מלא על ידי חברות גדולות תמורת התחייבות לתקופת העסקה; התחלה בארגון קטן במשרה יחסית זוטרה וטיפוס מלמטה בסולם הדרגות והמשרות.

כמו כן, ההתבססות ההולכת וגוברת של השוק על מבחני מיון תעסוקתיים מציע יתרון גדול לאנשים מוכשרים ללא רקורד מרשים של השכלה או תעסוקה קודמת. חברות רבות נותנות משקל גדול להצלחה במבחני מיון אלו גם כשקורות החיים, מה לעשות, מרשימים פחות. עוד יותר מכך, כיום יכולים מועמדים לעבודה לגשת מטעמם הם למבחני מיון, והציון לא זכו יעבור למעסיקים פוטנציאלים וכך יקדם את אותם מוכשרים גם כשקורות החיים שלהם לא מהווים יתרון.