header
כח אדם והשמה
 
 
שירותי כח אדם והשמה בישראל התפתחו בשנים האחרונות ללא הכר. בעבר היתה חובה להגיע למשרדי חברת ההשמה על מנת לקבל פרטים וליצור קשר ראשוני עם רכזות ההשמה.
 
מזה כמה שנים ישנם מטא מנועי חיפוש מיוחדים העובדים "במקום" מחפשי העבודה לצורך מציאת מקום עבודה מתאים. מנועי חיפוש אלה מקושרים לגורמים העוסקים בתחום כח אדם והשמה בישראל ונשלחים אליהם אוטומאטית, כאשר בפני שולח קורות החיים עומדת האפשרות לשנות את מיקום העבודה ולהחליט לאילו חברות לא לשלוח את קובץ קורות החיים.
בנוסף לכלי פשוט זה, קיימים בלא מעט אתרים "סוכנים חכמים" המאפשרים לבחור במדוייק את אופי המישרה על כל פרטיה, כולל אופי החברה שבה מעוניין המועמד לעבוד. אתרים אלה מקנים למועמד את חופש הבחירה המלא.
  
אם כן, מדוע רבים לא מוצאים עבודה?
מסתבר כי קורות החיים נשלחים ממנועים אוטומטיים אלה ישירות למאגרי המידע של חברות כח אדם והשמה העוסקות בשירות ומכירה ואלה מחייגות ומציעות בצורה אוטומאטית למחפש העבודה מישרה בתחום זה, למרות שלא כיוון אליו מלכתחילה ואינו מעוניין לעבוד בתחום זה. תחומים אלה הם תחומים בהם הביקוש מצד מחפשי העבודה ירד – וכעת המעסיקים הם אלה המחזרים אחרי העובדים הפוטנציאליים.
 
הפיתרון המושלם הוא בעצם שילוב של שתי הדרכים למציאת עבודה; שליחת קורות חיים במייל או בפקס והגעה לריאיון עבודה בצורה פיזית. אין טוב יותר ממראה עיניים ועצם העובדה שהמועמד בחר לגלות יוזמה ולהופיע במשרדי חברת ההשמה, מגלה עליו כי הוא בעל תושייה ומכוון מטרה למצוא עבודה ובאופן מהיר. דבר זה מותיר רושם טוב ומייחד אותו משאר המועמדים ש"רק" שלחו קורות חיים.

רכזי כח אדם והשמה, הרגילים לדבר עם דמויות טלפוניות המתקשרות רק באמצעות אימייל, יראו באדם המגיע בכוחות עצמו למשרדם אדם רציני ויעריכו אותו יותר מן האחרים. הדבר יאפשר לו גם לשאול לגבי מגוון המשרות המוצעות ואולי ישנה מישרה אשר תוצע לו בו במקום.