header
חיפוש עבודה
 

חיפוש עבודה מזמן גם אתגרים נפשיים ולחצים לא פשוטים, בנוסף לקשיים האובייקטיביים והפרקטיים הכרוכים במציאת עבודה. תהליך של חיפוש עבודה מתרחש לא פעם כשהאדם מחוסר עבודה ולכן בחוסר ביטחון כלכלי, כך שיש לו צורך להבטיח כמה שיותר מהר כי פרנסתו תחזור. בנוסף כל הרגלי החיים של מחפש העבודה משתנים, והיעדרה של מסגרת בטוחה וקבועה מובילה אנשים רבים למצוקה נפשית. על כל אלו יש להוסיף גם את אחוז ההתעלמויות או התשובות השליליות להם זוכים מועמדים לעבודה ושלכן יכולים לערער את ביטחונם העצמי.
  
תקופה זו מחייבת לכן רגישות מיוחדת של מחפש או מחפשת העבודה לעצמם. הקפדה על סדר יום קבוע יחסית, שעת יקיצה קבועה ומוקדמת ותוכנית עיסוקים מסודרת, המובילה אנשים לעשות דברים, להתקדם, ולא לשקוע. גם ניהול כלכלי נכון, וביצוע תוכנית כלכלית עם תסריטים למשכים שונים של אי-תעסוקה, יכולים לנסוך קצת תחושת שליטה בתוך חוסר הוודאות וכך להנמיך את הלחץ והחרדה הכרוכים במצב לא פשוט זה.

לגבי התעלמות מקורות חיים שנשלחים ותשובות שליליות בראיונות, הללו גורמים לא פעם לירידה חדה בביטחון העצמי של אדם ולתחושה שהוא לא יודע היכן הוא עומד מול שוק העבודה ביחס לפרמטרים כמו יכולותיו וכישוריו היחסיים. פה רצוי לזכור כי כמעט כל מחפש עבודה נתקל באין ספור תשובות שליליות ובמיעוט של תגובות לקורות חיים שנשלחו.
 
בנוסף, דרך טובה להוריד את רמת חוסר הוודאות המלחיצה, ולדעת היכן אתה עומד מול שוק העבודה בתחום כזה או אחר, היא לעבור ביוזמתך הכוון תעסוקתי או מבחן מיון. כים ישנם מבחני מיון מקוונים (on-line), שניתן לעשות דרך האינטרנט מבלי לצאת מהבית. הדבר מאפשר למחפש העבודה נקודת מבט אובייקטיבית על האטרקטיביות שלו עבור תחומים שונים בשוק העבודה.

הכוון תעסוקתי מקיף מאפשר גם התאמה טובה יותר של האדם למסלול מקצועי וכך מחזק גם הוא את התחושות של האדם המחפש עבודה. צריך לזכור שחוסר הביטחון של אנשים רבים נובע מכך שהם לא מכירים מספיק את עצמם ואת כישוריהם כעובדים ולכן רודפים אחר עבודות או מסלולים קרייריסטיים שאינם מתאימים להם, ושלכן מובילים אותם להיתקל ביותר תשובות שליליות או לקבל יותר פידבקים לא-טובים ממעסיקים. הכיוון הזה גם הוא מערער ומוביל ליותר תקופות של חוסר תעסוקה ובהתאמה יותר לחץ וחוסר ביטחון בעת חיפוש עבודה. למרבה המזל, ישנם כיום אותם כלים מדעיים המאפשרים למזער את הקשיים והמצוקות הנובעים מניהול לא נכון של המסלול הקרייריסטי בכלל ושל חיפוש עבודה בפרט.
 
 
 

דף זה משתף פעולה עם: משרדים להשכרה תל אביב , תיק מפעל , תוכנה לניהול עסק