header
חברת השמה – לא צריך לפחד כלל
 

איך להתמודד עם "המפלצת" הדו-ראשית המכונה חברת השמה?

לעובדים ומחפשי עבודה רבים חברת השמה נדמית כ"מפלצת" מאיימת הפועלת לטובת המעסיק בלבד ומטרתה לאתר כל פגם או סיבה מדוע הן אינם ראויים לעבודה. במשרות הפחות נדרשות, להבדיל, נתשפת חברת ההשמה כשחקן שמנסה רק לאייש כמה שיותר מהר את המשרות הכי גרועות. למעשה חברת השמה היא גורם עם אינטרס אבל כזה שאינו שונה כל כך הן מהאינטרס של מחפש העבודה והן מהאינטרס של המעסיק. זאת משום שהמדד לחברת השמה טובה היא יכולת ליצור התאמה טובה בין מחפש עבודה למשרה וארגון המתאימים לו.

כשבאים לחברת השמה צריך לזכור שאין טעם, וזה גם לא פרדוקטיבי, לנסות להסתיר את כל הצדדים החלשים שלכם וליצור דימוי מנותק מהמציאות. אין גם צורך להבליט את חסרונותיכם אלא להדגיש את הצדדים החזקים ואת סוג הטיפוס התעסוקתי שאתם. כך יש סיכוי טוב יותר שתימצא משרה המתאימה לפרופיל שלכם ושתוביל לסיפוק ואושר גם לכם וגם לארגון. צריך לזכור שאין טיפוס תעסוקתי אחד שמתאים לכל המשרות. נטילת סיכונים למשל עשויה להתאים לאיש מכירות אבל להזיק למנהל חשבונות. כך הדגשת הצדדים הטובים לכם היא האסטרטגיה הנכונה בהקשר זה.

בנוסף, תמיד יש לזכור כי גם כשאתם מחפשים עבודה עדיין זכותכם לדרוש מידע מפורט, מראש, על טיב המשרה והתנאים המצועים בה. תנאי שכר מפורטים לא תמיד ייחשפו לפני שלב הראיון, אבל מסגרת ההעסקה כללית כן. בנוסף, זו זכותכם לקבל מידע כזה. במשרות אמון יוקרתיות יותר לא תמיד נכון לשאול על שכר לפני הראיון – במיוחד אם מדובר בעליית מדרגה בשביל המועמד והוא עשוי להיות נכון להסכים לשכר נמוך יחסית לתפקיד, ולו רק בשביל הניסיון. התלהבות מהתפקיד כשלעצמו משדרת למתאמי ההשמה כי הבן אדם מונע יותר מאשר על ידי גובה השכר.

לבסוף, גם מבחני המיון שחברות השמה מבצעות מדי פעם אינם איום כה גדול. ניתן לקחת קורס הכנה למבחנים אלו, אבל (אלא אם כן מדובר במשרת החלומות) טוב יותר פשוט לתת לטבע שלכם להצביע על הכיוון הנכון לו. .