header
חברות השמה – דגשים לבחירה בחברה מנצחת
 

חברות השמה טובות שמות דגש על מיון קפדני, ועל התאמה מדוייקת בין מחפש העבודה והמעסיק. הן חזקות באיוש משרות שקשה לאיישן באמצעים "הרגילים". משרות שבהן נכווה המעסיק (או גם מחפשי העבודה) שוב ושוב ביחס לציפיות. חוסר היציבות הכרוכה בקושי למצוא התאמה בין המשרה למועמדים לאיישה מובילה למצה רע גם לארגון וגם למחפשי העבודה (או במקרה זה המועסקים הטריים).

חברות השמה רציניות ישקיעו באופן מיוחד בתהליכי המיון והמבדקים של המועמדים – במבדקים שיטתיים, מדידים, וכאלו שנבחנים תמידית ביחס לפרמטרים של הצלחה בפועל. בקיצור: בשיטת הערכה ומיון מדעית ככל הניתן. תהליכים אלו נעשים לרוב על ידי אנשי מקצוע כפסיכולוגים תעסוקתיים ואנשים מדיסציפלינות קרובות.

עם זאת מרבית חברות ההשמה מתמקדות בצד של המעסיק הפוטנציאלי בלבד, ושוכחות כי להתאמה מטבעה שני צדדים ושני דורשים. תהליך מיון יכול וצריך להיות אינטרס גם של מחפש העבודה שעשוי לרצות לדעת את מידת התאמתו לתפקיד בטרם יכנס למשרה חדשה ויעבור תהליך של הסתגלות והתלמדות. כלומר חברות השמה שיהיו פתוחות גם למיון היזום על ידי מחפשי העבודה, יעניקו יתרון גדול גם לקהל זה וגם למעסיקים פוטנציאלים הנרתעים לפעמים להיכנס להליך מיון מובנה ויקר.

הדור הבא של חברות ההשמה, שכרגע יש לו רק ניצן ראשון בישראל, משתמש במבחני מיון מקוונים באינטרנט, המאפשרים להיבחן מהבית מבלי ללכת פיזית למכון. תצורה זו של מיון והשמה מאפשרת נגישות לכמות גדולה יותר של אנשים בעלויות זולות יותר, תוך כדי הקפדה על הדיוק והשיטתיות של המבחנים.

השמת מנהלים ועובדים מקצועיים הינו תהליך מחושב אשר נועד לצורך מציאת התאמה מלאה בין התרבות הארגונית של החברה ואופן עבודתה לבין המנהל וגישתו לעבודה, אופיו ואופן עבודתו. והרי במיקסום הדיוק בהתאמה בין המועסק למעסיק, מתבטא כוחן של חברות השמה טובות.
                       

דף זה משתף פעולה עם: לימודי פיזיקה