header
פרסום דרושים בחינם
 

שיקוליו של מעסיק בבחירת המקום לפרסום מודעת דרושים מורכבים מכמה פרמטרים:
-         עלות המודעה: ככלות הכל, מדבר בעסק כלכלי ולכן המעסיק ייטה אחר המפרסם הפחות יקר.
-         חשיפה: אתר אינטרנט עם תעבורה גבוהה יהיה בעל יתרון מובהק על האחרים בבחירת מקום למודעת דרושים.
-         רמת האתר: ככל שהאתר יותר מכובד, הוא גם מכבד את המעסיק הפונה אליו.
-         אמינות ומקצועיות: אתר המפרסם מודעות אמיתיות, ללא פרסומות יתר, כאשר כל מישרה ומישרה מייצגת מעסיק רציני.

לוח אשר בו מתקיימים תנאים אלה הוא לוח תימה ג'ובס, אשר מאפשר, נכון לכתיבת מאמר זה, פרסום מודעות דרושים בחינם. בלוח תימה ג'ובס ישנה בקרה מעת לעת על מודעות הדרושים, דבר המבטיח שמירה על הגולש ממודעות ספאם לא נחוצות.
מחפש עבודה איכותי יעדיף לגלוש לאתר בו תיאור המישרה יהיה נהיר לעין, אתר בעל מוניטין בתחום ההשמה ואשר פיתח במרוצת השנים כלים אפקטיביים למיון והשמת עובדים בדרך הטובה והנוחה ביותר לצדדים השונים.
 
המערכת בנויה לפי עיקרון של ממשק נוח לפרסום דרושים בחינם:
לוח תימה ג'ובס מקפיד לאסוף מן המעסיק את המידע הדרוש לפרסום מודעת דרושים מוצלחת, בפורמט של שדות למילוי וכן שדה מלל חופשי המכיל תיאור על המישרה המדוברת.
הדבר מאפשר פרסום דרושים בחינם באופן יעיל וממצה וכך נראית גם התוצאה הסופית.
 
בנוסף, בגלל הזיקה של המועמד הממוצע לאינטרנט והייטק, לוח תימה ג'ובס עושה שימוש בכלי קידום אתרים ומקפיד לבצע פרסום מושכל במנועי החיפוש הפופולאריים, כמו כל גוף שמודע לתחרות בתחומו.